Bank of America chứng kiến động thái thị trường cực đoan tiếp theo trong Kho bạc: 'Thương mại đau là trái phiếu sụp đổ'

Mọi người đi dạo qua Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Thành phố New York. Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Trong khi sự phục hồi của cổ phiếu tiếp tục gia tăng do lạc quan về sự phục hồi kinh tế nhanh chóng, các nhà đầu tư trái phiếu đang có nguy cơ gia tăng một mùa hè đau đớn, theo chiến lược gia Michael của Bank of America. Hartnett.
vào xem xe điện
apply watch nhé
Cuộc sống