Citi cho biết thu nhập toàn cầu có thể giảm 50% và giá cổ phiếu sau đó có thể giảm tương đương

(Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Thu nhập doanh nghiệp trên mỗi cổ phiếu toàn cầu có thể giảm 50% vào năm 2020 do đại dịch coronavirus và giá cổ phiếu tiếp tục giảm để phản ánh khả năng giảm lợi nhuận, theo Robert Buckland của Citi.
đi đến điện máy xanh nha
trang sức
đời sống