Công nghệ ngầm mua từ nhà đầu tư Jethro Townsend trong nửa sau

(Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Nhà đầu tư Jethro Townsend nói với CNBC rằng ông vẫn thấy các cổ phiếu công nghệ hấp dẫn, mặc dù định giá trong toàn ngành đã bị kéo dài trong quá trình thị trường phục hồi từ mức thấp do coronavirus gây ra. "Vì vậy, chúng tôi phải chọn lọc trong khuôn khổ đó," người sáng lập Addend Capital Management có trụ sở tại Boston cho biết hôm thứ Tư trên "Báo cáo giữa giờ". Townsend cho biết sự gia tăng của telemedince trong thời kỳ đại dịch là một lý do để chọn cổ phiếu của Nuance Communications.
click xem thêm Sức khỏe nghe bạn
Cuộc sống
Pháp luật nghe bạn