Nguồn: Nasdaq (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). "
đi đến Tin tức tại đây
vào xem thêm Thế giới tại đây nhé
vào xem Thế giới tại đây nhé