Đây là những cổ phiếu yêu thích của các nhà đầu tư bán lẻ đang đánh bại những người chuyên nghiệp, theo Goldman

Từ trái qua: David Portnoy, Erika Nardini của Barstool Sports và Jay Snowden, Penn National Gaming trên kênh Mad Money của CNBC, ngày 29 tháng 1 năm 2020.Scott Mlyn | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Các nhà đầu tư nghiệp dư đang tận dụng sự trở lại của thị trường nhiều hơn những người chuyên nghiệp ở Phố Wall, theo Goldman Sachs. Goldman nói rằng các công ty phổ biến với các nhà giao dịch nghiệp dư đang vượt trội hơn hẳn so với các lựa chọn yêu thích của quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ kể từ khi thị trường chạm đáy. Goldman - sử dụng Robinhood, Robintrack và FactSet - đã tổng hợp danh mục các cổ phiếu phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và rổ cổ phiếu tăng 61% kể từ khi thị trường giá xuống sâu vào tháng 3. Rổ quỹ đầu cơ của Goldman chỉ tăng 45% trong cùng kỳ, đây là những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong rổ nhà đầu tư bán lẻ của Goldman.
đi đến tin tức nghe bạn
click xem thêm đồng hồ bạn nhé
tại đây