Goldman vừa đưa ra một dự báo dài hạn cho thấy 90% khả năng cổ phiếu đánh bại trái phiếu trong 10 năm

Giao dịch viên làm việc trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York.Lucas Jackson | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC PRO). Các nhà đầu tư nên ưu tiên cổ phiếu hơn trái phiếu trong thập kỷ tới vì có hơn 90% khả năng chứng khoán sẽ hoạt động tốt hơn đến năm 2030, theo Goldman Sachs. Công ty tin rằng S&P 500 sẽ lợi nhuận trung bình 6% trong mười năm tới, bao gồm cả cổ tức, với dự báo cao và thấp lần lượt là 11% và 2%. "Phân tích của chúng tôi ngụ ý rằng một nhà đầu tư mua cả hai tài sản ngày hôm nay có xác suất 90% tạo ra Công ty cho biết lợi nhuận cao hơn từ cổ phiếu so với việc nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cho đến khi đáo hạn vào năm 2030 ", công ty cho biết. Phân tích của Goldman dựa trên năm yếu tố:
click vào cửa hàng
xem thêm đời sống
xem hội an nha