Morgan Stanley cho biết thu nhập từ cổ tức sẽ giảm trong năm nay và những cổ phiếu này có thể cắt giảm chi trả

Một nhân viên lắp ráp máy xúc tại cơ sở sản xuất Caterpillar Inc. ở Victoria, Texas.Callaghan O'Hare | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Chi trả cổ tức là một nguồn lợi nhuận lớn trong môi trường thị trường biến động và lãi suất thấp. Nhưng các nhà đầu tư phải cẩn thận vì một số lợi suất này quá tốt để trở thành sự thật vì có khả năng xảy ra suy thoái sâu. Dưới đây là những công ty có rủi ro trả cổ tức cao nhất, theo Morgan Stanley.
giá vàng tại đây
đi đến hội an
bàn ủi