Năm nay có thể là thời điểm để thực sự mua vào tháng Năm cho một cuộc biểu tình mùa hè, theo Bank of America

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán New York ngay sau tiếng chuông mở cửa ở Thành phố New York, ngày 21 tháng 11 năm 2019.Lucas Jackson | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Bán trong tháng 5 và biến mất? Nhiều nhà đầu tư có khả năng đang xem xét chốt lời trong môi trường hỗn loạn này do đại dịch coronavirus, rất vui khi kiếm được một số tiền trở lại sau mức tăng từ mức thấp trong tháng Ba. Lịch sử theo mùa khó khăn của mùa hè chỉ làm tăng thêm lý do để cắt giảm và chạy. Nhưng các nhà đầu tư có thể muốn suy nghĩ lại điều đó dựa trên một ngoại lệ xảy ra đối với xu hướng bán vào tháng 5 vài năm một lần, Bank of America cho biết.
ninh thuận
khách du lịch
click vào hạ long