Người tiêu dùng đang đi ăn nhà hàng nhiều hơn, nhưng nhiều người thận trọng hơn khi đi ăn ngoài

Johnny D'agostina ăn pizza bên ngoài nhà hàng Quattro trên phố Hanover ở khu phố North End của Boston, MA vào ngày 11 tháng 6 năm 2020.Craig F. Walker | Boston Globe qua Getty Images Khi các tiểu bang mở cửa trở lại, người tiêu dùng đi ăn ngoài thường xuyên hơn, nhưng khoảng một phần tư vẫn không sử dụng nhà hàng và một số có mức độ khó chịu về việc ăn uống tại nhà hàng cao hơn so với hồi tháng 4, một cuộc khảo sát mới cho thấy Một cuộc khảo sát của Ngân hàng Mỹ với 1.000 người vào ngày 18 tháng 6 cho thấy khoảng 32% không nghĩ rằng họ sẽ thoải mái dùng bữa trong nhà hàng cho đến năm 2021, tăng mạnh so với con số 20% trong một cuộc khảo sát tương tự vào tháng 4.
Bóng đá
đi đến xem tại đây
vào xem thêm xem thêm nha