Rick Rieder của BlackRock, người giúp quản lý 7 nghìn tỷ đô la, trên các thị trường trước Fed

Rick RiederAnjali Sundaram | Rick Rieder của CNBCBlackRock cho biết sự tăng vọt bất ngờ trong bảng lương tháng 5 và các dữ liệu khác chứng minh cho việc cổ phiếu và lợi suất tăng cao hơn. "Tốc độ mà việc làm trở lại là một bước đột phá", Rieder, giám đốc đầu tư toàn cầu về thu nhập cố định tại công ty, cho biết. quản lý 7 nghìn tỷ đô la. Ông cho biết kích thích tài chính và tiền tệ dường như đang phát huy tác dụng. "Tôi nghĩ mọi người đã đánh giá thấp tất cả các biện pháp kích thích của Fed để ổn định thị trường. Chúng đã có hiệu quả."
đồng hồ
đi đến nhà nhờ nha
máy giặt