Hội đồng quản trị đám cưới Pinterest (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Cổ phiếu có bảng cân đối kế toán mạnh có khả năng trở thành người chiến thắng trong thời kỳ coronavirus giảm tốc, theo UBS. "Sức mạnh của bảng cân đối kế toán là rất quan trọng ngay bây giờ vì các công ty có thể bị gián đoạn doanh thu đáng kể trước mắt", nhà phân tích Paul Winter của UBS cho biết trong một lưu ý cho khách hàng.
sáy tóc nghe
xem Bóng đá
click xem thêm macbook