Xem: Healthy Returns - con đường phía trước với Tiến sĩ Ali Khan, cựu thám tử bệnh CDC

VIDEO32: 3232: 32Healthy Returns - The Path Forward with Dr. Dr. Ali Khan, University of Nebraska College of Public HealthHealth Returns Trong phần thứ tư của loạt phim kỹ thuật số Sự kiện CNBC: The Path Forward, Meg Tirrell có sự tham gia của Tiến sĩ Ali Khan, Đại học Y tế Công cộng Đại học Nebraska và cựu thám tử bệnh tật của CDC. Họ thảo luận về việc chúng ta đang ở đâu trong đại dịch khi một số khu vực phẳng đường cong và các điểm nóng khác bùng phát, và chúng ta có thể mong đợi gì từ đợt Covid-19 thứ hai? Để có thông tin chi tiết hơn từ các đài CNBC và các phóng viên của chúng tôi với sức khỏe chăm sóc các giám đốc điều hành và các nhà lãnh đạo ngành, yêu cầu tham gia Hội nghị thượng đỉnh ảo về Health Returns, ngày 12 tháng 5. Truy cập cnbcevents.com/HealthyReturns để tìm hiểu thêm.
nhà nhờ
đi vào công viên nghe
xe điện nghe bạn