Xem Những trở lại lành mạnh: Con đường phía trước với Tiến sĩ Purvi Parikh

[Luồng dự kiến bắt đầu lúc 4:30 chiều. ET. Vui lòng làm mới trang nếu bạn không thấy trình phát bên dưới tại thời điểm đó.] Tìm hiểu về Nghiên cứu vắc xin. Tuần này trong chương trình "Healthy Returns: The Path Forward", Meg Tirrell nói chuyện với Tiến sĩ Miễn dịch học Purvi Parikh về cách thức hoạt động của các thử nghiệm vắc xin, ai có thể tham gia và thời gian cho đến khi chúng tôi biết loại thuốc nào sẽ có hiệu quả. Gửi câu hỏi của bạn bằng cách sử dụng # HealthyReturns.Để có thêm thông tin chi tiết độc quyền từ các phóng viên và diễn giả của chúng tôi, hãy đăng ký bản tin Healthy Returns của chúng tôi để nhận thông tin mới nhất về hộp thư đến của bạn hàng tuần. Và để ngồi ở hàng ghế đầu tại Sự kiện CNBC, bạn có thể nghe trực tiếp từ các giám đốc điều hành, nhà đổi mới, nhà lãnh đạo và những người có tầm ảnh hưởng có tầm nhìn xa trên sân khấu trong "The Keynote Podcast." Nghe ngay bây giờ, dù bạn nhận được podcast của mình.
laptop
vào xem điện máy xanh nha
vào máy quạt